דיווח ראשון

בחודש מרץ 2002 חתמה רגינה קופלביץ חוזה עם עירית וישניבה שבו הוסכם בין שני הצדדים על כריתת העצים בבית הקברות היהודי בוישניבה . הם התחיבו על עבודה אחראית ולא לפגוע במצבות , שבחלקן שוכבות על הארץ והיא התחיבה בשם יוצאי וישניבה על עלות של 1000$ אותם יקבלו בשלושה שלבים , עפ"י התקדמות העבודה . רגינה שילמה דמי קדימה – 200$ , לאחר כריתת העצים והשיחים – באפריל יקבלו 400$ ובקיץ לאחר כריתה שנייה וניקוי יקבלו את יתרת הסכום . בינתיים אנחנו מבררים את האפשרות להקים מצבות זכרון ברחוב קראווה ובור ההריגה ליד בית הקברות בהם יצויין בעברית , אנגלית ורוסית שהנרצחים היו יהודים ( כך ראינו שעשו צאצאי עיירות אחרות בסביבה ) . ביקשנו הצעות מחיר להקיף בגדר את בית הקברות . התמונות המצרופות מראות את סבך העצים בבית הקברות במרץ 2002 , את צוות וישניבה עם רגינה שיהיו אחראים על הפרוייקט ואת המצבה הסובייטית ברחוב קראווה .

תמונות

לדף הקודם

לרשימת התורמים מישראל