ליוצאי וצאצאי העיירה וישניבה היקרים שלום רב

25.3.2007
פסח תשס"ז

הנדון: סיום פרויקט הנצחה ושיקום בית העלמין – וישניבה

ברצוני לבשר על סיום הפרויקט שתחילתו באמצע שנת 2002.

היום לאחר כחמש שנים של פעילות ברצוני לדווח על סכום הפעולות שבוצעו.

מה בוצע:

  1. כריתת יער העצים והסבך בבית העלמין היהודי בוישניבה, תוך קבלת אישורים והסכמת השלטונות.
  2. הרמה וניקוי של מצבות.
  3. טיפול בכימיקלים להשמדת עשב--פעמיים.
  4. תיעוד המצבות בבית העלמין כולל רישום הפרטים, מיפוי וצילום כל המצבות.
  5. הקמת אתר אינטרנט שמכיל את פרטי הפרויקט ואת תיעוד המצבות.
  6. כתיבת נוסח עברי ואנגלי על המצבה ברחוב קרבה. כולל רישיון מהשלטונות.
  7. הקמת מצבה חדשה סמוך לבור ההריגה בבית העלמין, עליה כיתוב בעברית, רוסית ואנגלית, כולל רישוי מהשלטונות.
  8. הוקמה מצבת זכרון במערת הזכרון ב"יד ושם" ויתרת הכסף נתרם ל"יד ושם". מכתב תודה התקבל מטעם "יד ושם".

לתשומת לבכם כתובת אתר שיקום בית הקברות בוישניבה:

עברית - http://www.vishnive.org/projheb1.html

אנגלית – http://www.vishnive.org/projeng.html

הערה: באתר, צילומים של מצבת הזיכרון ב"יד ושם".

הערה:חשבון וישניבה מס xxx-xx2161 בסניף מודיעין בבנק מזרחי נסגר עם סיום הפרויקט.

הנני שמחה שנפלה בידינו הזכות להנציח ולשקם מה שיכולנו ומודה לכם שהשתתפתם במיזם החשוב הזה, למענינו ולמען הדורות הבאים .

אסיים בברכת חג פסח שמח,

בברכה,
דבורה הלברג
מודיעין

לדף הקודם