תמונות משיקום בית הקברות היהודי בוישניבה - מאי 2004

תמונות

לדף הקודם

לרשימת התורמים מישראל