מכתב מחיימקה בן יעקב הירש

מכתב מחיימקה בן יעקב הירש  - המשך

חזרה למכתבים מוישניבה

חזרה לדף הפתיחה
העיירה ואני